Autor - szczegóły

Wyrostkiewicz, Michał, Katedra Homiletyki Fundamentalnej Instytutu Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL, Polska

  • Vol 3 (2012) - Artykuły: Homiletyka
    Świadectwo dojrzałości ks. Mieczysława Brzozowskiego. Studium edytorskie
    Abstrakt  PDF