Autor - szczegóły

Wyrostkiewicz, Michał, Polska

 • Vol 3 (2012) - Materiały i Sprawozdania
  Solidarność w dobie kryzysu. Sympozjum „Solidarität in der Krise. Auf der Suche nach neuer Wegen” [Solidarność w kryzysie. W poszukiwaniu nowych dróg]. Wiedeń 28-30 kwietnia 2011 roku
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4 (2013) - Recenzje
  Joseph Ratzinger. Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń. Przeł. Marzena Górecka, Monika Rodkiewicz; współpr. Joachim Kobienia, Dominik Petruk. Joseph Ratzinger. Opera omnia t. XII
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4 (2013) - Materiały i Sprawozdania
  Instytut Liturgiki i Homiletyki w Uniwersytecie Otwartym KUL
  Szczegóły  PDF