Autor - szczegóły

Pintal, Leszek, Katedra Homiletyki Fundamentalnej w Instytucie Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL, Polska