Autor - szczegóły

Pintal, Leszek, Katedra Homiletyki Fundamentalnej Instytutu Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL, Polska

  • Vol 4 (2013) - Artykuły: Homiletyka
    Teksty biblijne źródłem przepowiadania słowa bożego w liturgii sakramentu święceń
    Abstrakt  PDF