Autor - szczegóły

Kosmana, Ignacy, WSD OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach, Polska

  • Vol 2 (2011) - Artykuły: Homiletyka
    Homilia prawosławna, jej charakter i oryginalność (na podstawie „Homilii” św. Mikołaja Serbskiego)
    Abstrakt  PDF