Autor - szczegóły

Bal, Ewelina, Polska

 • Vol 3 (2012) - Recenzje
  W nurcie odnowy przepowiadania homilijnego – formy przekazu Słowa Bożego. Materiały z sympozjum homiletycznego, 15-16 października 2010 roku, Łódź Łagiewniki, Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów. Red. Ignacy Kosmana, Leszek Pintal
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4 (2013) - Recenzje
  Omnia transeunt – Caritas menet. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Helena Słotwińska, Leszek Pintal, Michał Wyrostkiewicz
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4 (2013) - Recenzje
  Mensis Eucharisticus. [Tekst równoległy łacińsko-polski]. Redakcja tekstu łacińskiego ks. Giuseppe Santoro, kard. Giovanni Coppa. Przekład z języka włoskiego Wiesława Dzieża. Oprac. edytorskie Michał Wyrostkiewicz
  Szczegóły  PDF