Autor - szczegóły

Krakowiak, Czesław, Katedra Teologii Liturgii w Instytucie Liturgiki i Homiletyki KUL, Polska