Autor - szczegóły

Migut, Bogusław, Katedra Duchowości Liturgicznej w Instytucie Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL, Polska