Autor - szczegóły

Migut, Bogusław, Instytut Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL, Polska