Autor - szczegóły

Rutkowski, Andrzej, Katedra Teologii Liturgii w Instytucie Liturgiki i Homiletyki KUL, Polska