Autor - szczegóły

Rutkowski, Andrzej, Katedra Teologii Liturgii w Instytucie Homiletyki i Liturgii na Wydziale Teologii KUL, Polska

  • Vol 2 (2011) - Artykuły: Liturgika
    Charytologia liturgiczna Ps 118 (117) w uroczystości, święta i wspomnienia świętych Pasterzy
    Abstrakt  PDF