Autor - szczegóły

Krasowski, Andrzej, Katedra Homiletyki Fundamentalnej w Instytucie Liturgiki i Homiletyki KUL, Polska