Vol 4 (2013)

Tom 4(60)

Czasopismo kontynuowane jest jako zeszyt 8 i 12 "Roczników Teologicznych"

Spis treści

Imprint
 
PDF
Spis treści
 
PDF

Artykuły: Liturgika

Stanisław Araszczuk
PDF
7-20
Erwin Mateja
PDF
21-31
Piotr Kulbacki
PDF
33-51
Wacław Socha
PDF
53-60
Zdzisław Janiec
PDF
61-78
Czesław Krakowiak
PDF
79-96
Milan Lach
97-120
Bogusław Migut
PDF
121-138
Paweł Nocko
PDF
139-149
Waldemar Pałęcki
151-172
Zbigniew Skóra
PDF
173-184
Ireneusz Słoma
PDF
185-192

Artykuły: Homiletyka

Stanisław Dyk
PDF
193-208
Andrzej Krasowski
PDF
209-226
Leszek Pintal
PDF
227-245
Michał Wyrostkiewicz
PDF
247-258

Recenzje

Omnia transeunt – Caritas menet. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Helena Słotwińska, Leszek Pintal, Michał Wyrostkiewicz
Maria Białonoga-Gosik, Ewelina Bal
PDF
259-261
Mensis Eucharisticus. [Tekst równoległy łacińsko-polski]. Redakcja tekstu łacińskiego ks. Giuseppe Santoro, kard. Giovanni Coppa. Przekład z języka włoskiego Wiesława Dzieża. Oprac. edytorskie Michał Wyrostkiewicz
Ewelina Bal, Maria Białonoga-Gosik
PDF
261-262
Ks. Jerzy Grześkowiak. „Chwalcie Boga w waszym ciele!”. Część I: Wierzyć wszystkimi zmysłami
Czesław Krakowiak
PDF
262-266
Adam Matyszewski. Z pieśnią wielkopostną przez wieki
Tomasz Lisiecki
PDF
266-267
Joseph Ratzinger. Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń. Przeł. Marzena Górecka, Monika Rodkiewicz; współpr. Joachim Kobienia, Dominik Petruk. Joseph Ratzinger. Opera omnia t. XII
Michał Wyrostkiewicz
PDF
268-270

Materiały i Sprawozdania

„Omnia transeunt – Caritas manet”. Sprawozdanie z sympozjum zorganizowanego przez Sekcję Homiletyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej poświęconej Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie. Lublin, 10 października 2012 r.
Leszek Pintal
PDF
271-278
Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Liturgiki i Homiletyki KUL w roku akademickim 2012/2013
Leszek Pintal
PDF
278-292
Instytut Liturgiki i Homiletyki w Uniwersytecie Otwartym KUL
Michał Wyrostkiewicz
PDF
293-294

Bibliografie

Przegląd bibliografii z wybranych zagranicznych czasopism liturgicznych z lat 2011-2012
Czesław Krakowiak
PDF
295-314