Die Katechumenatsmethode in der Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung (Katechumenat in engeren und weiteren Sinne nach dem II. Vatikanischen Konzil)

Czesław Krakowiak

Abstrakt


Wykorzystanie metody katechumenalnej w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania (Katechumenat w węższym i szerszym znaczeniu po Soborze Watykańskim II)

Przygotowanie kandydatów do bierzmowania dla wielu duszpasterzy i katechetów stanowi obecnie poważny problem. Stosowane dotąd metody dalszego i bliższego przygotowania są coraz bardziej mało skuteczne. Odwołując się do nauczania Kościoła od Dyrektorium Ogólnego o katechizacji, adhortacji Pawła VI Evangelii nuntiandi, Katechizmu Kościoła Katolickiego i rytuału Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, autor najpierw charakteryzuje metodę formacji dorosłych do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, a następnie wskazuje na możliwości jej zastosowania w przygotowaniu kandydatów do bierzmowania. Tak jak formacja katechumenów odbywa się w ramach wspólnoty parafialnej, podobnie również w przygotowaniu do bierzmowania powinni być zaangażowani przynajmniej jej przedstawiciele. Formacja dorosłych katechumenów do sakramentów obejmuje ich ewangelizację (kerygma i katecheza), będącą przekazem treści wiary Kościoła i zasad życia moralnego, oraz liczne celebracje liturgiczne, związane z przechodzeniem kandydatów na wyższy stopień przygotowania. Tę metodę można z powodzeniem wykorzystać, przygotowując młodzież do sakramentu bierzmowania. Wzorem takiej formacji kandydatów może być IV rozdział rytuału „Przygotowanie do bierzmowania i Eucharystii dorosłych, którzy przyjęli chrzest jako dzieci, ale nie otrzymali pouczenia w wierze”. Ponieważ kandydaci są już ochrzczeni, w ich przygotowaniu należy ciągle odwoływać się do tego sakramentu. W ten sposób prowadzi się ich do osobistego przyjęcia wiary, w której zostali ochrzczeni, i do nawrócenia potwierdzonego przyjęciem sakramentu pokuty i pojednania. Do sakramentu chrztu nawiązują sprawowane w tym czasie celebracje typowe dla katechumenatu, a zwane traditiones: znaczenie znakiem krzyża na czole, przekazanie Symbolu wiary, Modlitwy Pańskiej i Ewangelii. Nie można jednak stosować obrzędu wybrania (electio) i namaszczenia olejem katechumenów ani egzorcyzmów (zastępują je celebracje pokutne). W zakończeniu autor proponuje następujące celebracje w okresie przygotowania w parafii młodzieży do bierzmowania: obrzęd włączenia kandydatów do grupy formacyjnej przygotowującej do sakramentu bierzmowania we wspólnocie parafialnej i obrzęd przyjęcia prośby o udzielenie sakramentu bierzmowania.


Słowa kluczowe


katechumenat; katechumenat chrzcielny; bierzmowanie; włączenie dorosłych do Kościoła; katecheza; parafia; metody formacji

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Danielski Wojciech: Formacja postawy służby wobec Chrystusa i Kościoła w bierzmowaniu. RT 43:1996 H. 6 S. 87-101.

Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania. Hg. Józef Stala. Kielce 2005.

Falk Mariusz: Sakrament bierzmowania a młodzież. Olsztyn 2000.

Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego. Program duszpasterski na rok 1991/1992. Hgg. Ewa Szczotok, Anna Liskowacka. Katowice 1991.

Krakowiak Czesław: Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym. Lublin 2003.

Krakowiak Czesław: Sakrament bierzmowania w praktyce pastoralnej Kościoła w Polsce. Sandomierz 2005.

Krakowiak Czesław: Przygotowanie do sakramentu bierzmowanie. Aspekt pastoralno-liturgiczny. In: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania. Hg. Józef Stala. Kielce 2005 S. 143-180.

Nosek Tadeusz: Teologiczno-liturgiczne aspekty sakramentu bierzmowania w katechezie. In: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania. Hg. Józef Stala. Kielce 2005 S. 109-122.

Panuś Tadeusz: Parafia uprzywilejowanym miejscem katechezy przygotowującej do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Doświadczenia krakowskie. W: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania. Hg. Józef Stala. Kielce 2005 S. 257-293.

Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w liturgii i praktyce duszpasterskiej. Hgg. Rudolf Pierskała, Henryk Jan Sobeczko. Opole 1996.

Skrok Dariusz Zbigniew: Bierzmowanie w życiu chrześcijanina. Radom 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne | ISSN 2082-8586

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii