Obecność liryki w homilii

Leszek Pintal

Abstrakt


From various directions voices come about the decreasing effect of the homily on living choices and attitudes of the listeners to these homilies. Pope Benedict XVI in his apostolic adhortation Sacramentum Caritatis on the Eucharist, the source and peak of the Church’s life and mission, reminds: “Given the importance of the word of God, the quality of homilies needs to be improved” (Sacramentum Caritatis 46). New challenges may be met by literature, which is consistent with the indications of the Vatican Council II: “Literature and the arts are also, in their own way, of great importance to the life of the Church” (Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et Spes 62). The Council Fathers’ words open new horizons and broad possibilities before literature, and especially before lyric poetry in homily preaching.


Słowa kluczowe


ewokacja językowa; liryka; literatura piękna; podmiot liryczny; poezja; wiersz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI: Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis. Kraków 2007.

— Adhortacja apostolska Verbum Domini. Kraków 2010.

Jan Paweł II: List apostolski Novo millennio ineunte. Kraków 2001.

Jastrun M.: Między słowem a milczeniem. Warszawa 1960.

Kamieńska A.: Na progu słowa. Poznań 1985.

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Poznań 2004.

Pintal L.: Słowa za Bóg zapłać... Sandomierz 1998.

Pintal L.: Słowa za Bóg zapłać... 2. Sandomierz 2001.

Pintal L.: Słowa za Bóg zapłać... 3. Sandomierz 2005.

Pintal L.: Słowa za Bóg zapłać... 4. Sandomierz 2009.

Retoryka na ambonie. Z problemów współczesnego przepowiadania. Red. P. Urbański, Kraków 2003.

Sawicki S.: Wartość – Sacrum – Norwid: studia i szkice aksjologicznoliterackie. Lublin 1994.

Schmidt M.: Niecodzienne rozmowy z księdzem Janem Twardowskim. Warszawa 2000.

Sochoń J.: Zdania, przecinki, kropki... Poznań 1998.

Staniek E.: Z kaznodziejskiego warsztatu. Kraków 1995.

Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988.

Szymik J.: Teologia na początek wieku. Katowice-Ząbki 2001.

Zerfass R.: Od aforyzmu do kazania. Kraków 1995.

Zerfass R.: Od perykopy do homilii. Kraków 1995.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne | ISSN 2082-8586

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii