Homilia jako część liturgii

Władysław Głowa

Abstrakt


The aim of the article is to look at the homily in the light of the Conciliar definition of liturgy. The article consists of three parts. In Part One the author presents the homily as doing the duty of Jesus Christ’s priestly office. Part Two of the article is a deliberation on the subject of the homily, which is Christ and the Church; and in Part Three the basis for the truth is shown that the Church is the subject of the whole liturgy, including homily.


Słowa kluczowe


Duch Święty; homilia; Jezus Chrystus; liturgia; kapłaństwo; Kościół; urząd; zgromadzenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzozowski M.: Przepowiadanie homilijne. „Współczesna Ambona” 12:1984 z. 3 s. 163-168.

Chmiel J.: Przepowiadanie nadziei dzisiaj. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 35:1982 z. 5 s. 370-373.

Głowa W.: Liturgia miejscem i źródłem przepowiadania. Przemyśl 1999.

Kołodziejczyk J.: Rola słuchacza w procesie komunikacji słowa Bożego. „Materiały Problemowe” 11:1979 z. 9 s. 125-139.

Krakowiak Cz.: Zgromadzenie liturgiczne jako podmiot celebracji. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 42:1989 s. 168-178.

Leclercq J.: Kazanie czynnością liturgiczną. „Anamnesis” 1997/98 z. 3 (14) s. 41-54.

Nadolski B.: Urzeczywistnianie się Kościoła w liturgii. Poznań 1981.

Pazera W.: Przepowiadanie słowa Bożego. W: II Synod Częstochowski. Częstochowa 1987 s. 45-53.

Świerzawski W.: Kaznodzieja jako mistagog. „Anamnesis” 1996/97 nr 4 (11) s. 58-64.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne | ISSN 2082-8586

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii