Podstawowe aspekty homilii w Mszach z udziałem dzieci

Stanisław Dyk

Abstrakt


Owing to the homily children are to be brought not only to understanding the Biblical readings they hear, but also to responding to God’s Word by actual attitudes they take in their lives. In the content of the homily the preacher should first of all refer to sacred texts and the children’s life experience. He also must not forget about what decides about the identity of the homily as the homily, that is about its mystagogical function. Hence the goal of the homily in the Holy Mass, in which children participate, is actualization of God’s Word, aiming at helping the children to understand their own lives, at provoking the children’s attitudes responding to God’s Word they heard, and at inviting the children to follow Christ and to recognize the Lord who is present and who is active in the Eucharist. The basic types of homilies for children are: narrative homily, dialog homily and visualizing homily. The form of the homily should be adjusted to the children’s minds. Also the sacred character of liturgy whose integral part is the homily remains an important determinant.


Słowa kluczowe


homilia; dzieci; adaptacja w liturgii; narracja; dialog; wizualizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Célébrer la Messe avec les enfants. Bourges–Paris 1983.

Kalbarczyk A.: Dziecko pod amboną. „Biblioteka Kaznodziejska” 5-6:1999 s. 466-467.

Nastainczyk K.W.: Der springende Funke. Kinderpredigten für das ganze Jahr. Freibrug im Br. 1984.

Piaget J.: Mowa i myślenie dziecka. Warszawa 2005.

Raffa V., Venturi G.: La messa con i fianciulli. Saggi di pratica pastorale. „Rivista Liturgica” 67:1980 s. 515-531.

Siwek G.: O przepowiadaniu nie tylko dla dzieci. „Biblioteka Kaznodziejska” 152:2008 nr 4 s. 9-19.

Tarnowski J.: Rola dzieci w dialogu homiletycznym. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 11:1978 s. 151-161.

Wojdecki W.: Homilia dla dzieci w świetle Dyrektorium o Mszach z udziałem dzieci. „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 67:1977 nr 1 s. 221-229.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne | ISSN 2082-8586

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii