“Figli della promessa” in Veronense e Gelasianum Vetus

Dominik Ostrowski

Abstrakt


„Synowie obietnicy” w Veronense i Gelasianum Vetus

Starożytna euchologia Kościoła rzymskiego często jest nazywana źródłem dla lex credendi. Na tym metodologicznym fundamencie, u którego początku leży słynne powiedzenie Prospera z Akwitanii legem credendi lex statuat supplicandi, możemy nie tylko oprzeć nasze badania nad zawartością semantyczną i liturgiczną modlitw Kościoła, ale także wyprowadzać z nich przesłania o charakterze uniwersalnym. Autor przedstawia analizę liturgiczno-teologiczną wyrażenia filii promissionis, które znajduje w dwóch starożytnych sakramentarzach: Veronense i Gelasianum Vetus. Wyrażenie filii promissionis ukazuje w badanym repertorium euchologicznym fakt przyjęcia (a nawet przejęcia) przez chrześcijan, lud Nowego Przymierza, tytułu typowo starotestamentalnego, należącego dotąd do Izraela. Dokonuje się to na podstawie nie decyzji nowego Ludu Wybranego, ale na podstawie działania Boga, który realizuje nowe Przymierze w Chrystusie.

Studium niniejsze jest opracowaniem i nową redakcją niektórych fragmentów dysertacji doktorskiej autora, w której temat Bożej obietnicy był częścią szerszej problematyki, dotyczącej adoptio divina.


Słowa kluczowe


Sacramentarium Veronense; Sacramentarium Gelasianum Vetus; euchologia; dzieci obietnicy; dziecięctwo Boże; obietnica; zbawienie

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Ardusso F.: «La salvezza dell'uomo nella teologia cattolica: percorso storico e prospettive attuali». In: F. Ardusso. La fede provata. Ed. V. Danna – R. Repole. Cantalupo 2006 p. 395-417.

Balthasar von H.U.: Cordula ovverosia il caso serio. Brescia 41974.

Canobbio G.: Nessuna salvezza fuori della Chiesa? Storia e senso di un controverso principio teologico. (Giornali di Teologia 33). Bologna 2009.

Congar Y.: «Non-Christian Religions and Christianity». In: Evangelization, Dialogue and Development. (Documenta Missionalia 5). Ed. M. Dhavamony. Roma 1972 s. 133-145.

Dhavamony M.: «Today’s Challenge: Salvation Offered by Non-Christian Religions». In: La salvezza oggi. Atti del 5. Congresso Internazionale di Missiologia. (Studia Urbaniana 34). Roma 1989 s. 81-100.

Dhavamony M.: Teologia delle religioni. Riflessione sistematica per una comprensione cristiana delle religioni. Cinisello Balsamo 1997.

Dupuis J.: Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso. (Biblioteca di Teologia Contemporanea 95). Brescia 1997.

Geffré C.: « Un salut au pluriel ». In: De Babel à Pentecôte. Essais de théologie interreligieuse. Ed. C. Geffré. (Cogitatio Fidei 247). Paris 2006 p. 231-250.

Girardi L.: «Battesimo e confermazione», in Corso di teologia sacramentaria. 2: I sacramenti della salvezza. ed. A. Grillo – M. Perroni – P.-R. Tragan. Brescia 2000 s. 95-187.

Knitter P.: « La théologie catholique à la croisée des chemins ». Trad. A. Divault. « Concilium » 203:1986/1 s. 129-138.

Lafont G.: Dieu, le temps et l'être. Paris 1986.

Molari C.: «La salvezza cristiana nella moderna teologia cattolica». In: Associazione Teologica Italiana. La salvezza cristiana. Atti del VI congresso nazionale. Assisi 1975 p. 35-118.

Rose E.: «Liturgical latin» in Missale Gothicum e Codice Vaticano Reginensi Latino 317 editum (CSL 159 D). Ed. E. Rose. Turnhout 2005.

Schmidt A.P.: Introductio in Liturgiam Occidentalem. Roma–Fribourg–Barcelona 1960 (Editio phototypica 1962).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne | ISSN 2082-8586

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii