Msza święta w życiu chrześcijańskim w nauczaniu Kościoła od Soboru Trydenckiego do Jana Pawła II

Bogusław Migut

Abstrakt


Analysis of the Church’s documents shows a continuity of the Church’s teaching, and at the same time its development. The constant element of the Church’s teaching from the Council of Trent on the issue of the aim of celebrating the Eucharist has been pointing to the sacramental actualization of Christ’s only sacrifice for the lives of the faithful, who include their spiritual offerings into this actualization. Owing to this the Holy Mass is both Christ’s and the Church’s sacrifice. The Eucharist is fulfilled in heavenly liturgy. Since Pius XII’s encyclical Mediator Dei the Church has been putting more stress to the Eucharist’s ecclesiogenic aim. This teaching reaches its peak in John Paul II’s encyclical Ecclesia de Eucharistia. Since Pius XII’s encyclical the Church’s ever greater care has been seen for the participation of the faithful in the Eucharist.


Słowa kluczowe


Eucharystia; Ofiara eucharystyczna; Msza święta; Życie chrześcijańskie; Życie Kościoła; Uczestnictwo w Eucharystii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Giraudo C.: Stupore eucaristico. Per una mistagogia della messa alla luce dell’enciclica Ecclesia de Eucharistia. Città del Vaticano: LEV 2004

Irwin C. W.: Models of the Eucharist. New York: Paulist Press 2005.

Kopeć J.J.: Duchowość i formacja eucharystyczna. „Anamnesis” 6:1999 nr 17 s. 96-108.

Krakowiak Cz.: Formacja katechizowanych do świadomego i czynnego udziału we Mszy świętej. „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 6 s. 303-314

Kwiatkowski D.: Duszpasterskie zadania i wyzwania dla Kościoła w Roku Eucharystii. „Liturgia Sacra” 10:2004 s. 251-276.

McMichael R.: Eucharist. A Guide for the Perplexed. London–New York: T&T Clark International 2010.

Morgański B.: Wychowanie liturgiczne we wspólnocie Kościoła. Wychowanie w liturgii i przez liturgię. „Seminare” 19: 2003 s. 31-47

Nitecki P.: Eucharystia źródłem ewangelizacji. Wrocław: WAW 1997.

Power D.N.: The Sacrifice We Offer. The Tridentine Dogma and Its Reinterpretation. New York: Crossroad 1987.

Sobeczko H.: Pastoralne wyzwania Konstytucji „Sacrosanctum Concilium” dla Kościoła w Polsce. „Seminare” 21:2005 s. 233-247.

Zielasko R.: Teologiczne zasady kształtowania kultu eucharystycznego. „Collectanea Theologica” 38:1968 z. 2 s. 41-53.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne | ISSN 2082-8586

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii