Celebracja Mszy św. w wierności lex orandi Kościoła

Kazimierz Matwiejuk

Abstrakt


Liturgy is a continuation of Christ’s salutary work. The Resurrected One actualizes it in the Church and through the Church. He wants to introduce man, especially through the holy sacraments, into the mystery of His passage through death to resurrection. His salutary presence in liturgical actions happens by the power of the Holy Spirit.

The Second Vatican Council’s liturgical renovation has been directed at deepening the whole God’s People’s liturgical awareness of the fact that liturgy is a place and a way of experiencing Christ’s salutary presence. It also includes rites and liturgical books. Liturgical books contain norms that concern administering particular holy sacraments. Liturgical law guards the sacred character of liturgy. It has the obliging force. It does not allow voluntary actions. However, it gives the celebrant the possibility of creating certain elements within the Eucharist celebration. The actions should be taken in the spirit of the content of liturgical texts that are included in the missal.


Słowa kluczowe


dyscyplina wiary; Eucharystia; kreatywność; liturgia; misterium; odnowa liturgiczna; samowola

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachanek G.: Rozwój nauczania Josepha Ratzingera o Eucharystii. „Warszawskie Studia Teologiczne” 18: 2005 s. 111-124.

Czerwik S.: Celebracja Mszy św. źródłem i szczytem innych form kultu misterium Eucharystii. W: Eucharystia. Misterium, ofiara, kult. Lublin 1997 s. 107-123.

Jaśkiewicz W., Tomaszewski J.: Liturgia słowa. W: Teologia i obrzędy Eucharystii. Oleśnica–Wrocław 1992 s. 123-142.

Kereszty R.: Eucharystia w Nowym Testamencie. Międzynarodowy komentarz do Pisma św. Red. W. Farmer, W. Chrostowski (red. wyd. pol.). Warszawa: 2001 s. 189-210.

Kiernikowski Z.: Składanie ofiary. „Anamnesis” 47: 2006 s. 57-60.

— Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne cz. I, II. Warszawa–Siedlce 2004.

Liégé P.A.: Zrozumieć Eucharystię. Kraków: 1996.

Matwiejuk K.: Troska Jana Pawła II o poprawną celebrację Eucharystii i pełne w niej uczestnictwo”. „Studia Pastoralne” 2:2006 nr 2 s. 85-94.

Nadolski B.: Msza św. Kraków: 2003.

Ozorowski M.: Misterium Eucharystii w nauczaniu Jana Pawła II. „Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża” 23:2005 s. 91-98.

Ratzinger J.: Chrystus i Jego Kościół. Tł. W. Szymona. Kraków: 2005.

Seremak W.: Kapłan wobec Eucharystii – wielkiej tajemnicy naszej wiary. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z 5 s. 67-79.

Sobeczko H.: Uczestnictwo w liturgii słowa. „Anamnesis” 17: 1998/1999 s. 22-30.

Tkocz E.: Zasadnicze myśli encykliki Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia. „Studia Pastoralne” 2:2006 nr 2 s. 120-134.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne | ISSN 2082-8586

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii