Biblijne wzory osobowe w katechezie

Helena Słotwińska

Abstrakt


The article consists of three parts. The first part of the article explains the concept of the personal model in general, and the second one – limits the concept to catechesis. In the last and most important part of the article personal patterns both from the Old and the New Testament are shown, with special attention paid to Jesus Christ and Our Lady.


Słowa kluczowe


Jezus Chrystus; Najświętsza Maryja Panna; Nowy Testament; Stary Testament; katecheza; wzór osobowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagrowicz J.: Katecheta – chrześcijański wychowawca. W: Postawy katechetów. Red. M. Majewski. Kraków 1996 s. 45-63.

Bartnik Cz.S.: Misterium człowieka. Lublin 2004.

Budzik S.: Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Tarnów 1993.

Chlewiński Z.: Postawy a cechy osobowości. Lublin 1987.

Clark S.: Wzrastanie w wierze. Kraków 1994.

Dziuba A.F.: Orędzie moralne Jezusa Chrystusa. Warszawa 1996.

Łukaszewski W.: Szanse rozwoju osobowości. Warszawa 1984.

Siek S.: Struktura osobowości. Warszawa 1986.

Słotwińska H.: Kształtowanie postaw religijnych na katechezie. Lublin 2004.

Zielińska M.: Rodzina a osobowość. Kraków 1977.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne | ISSN 2082-8586

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii