Maryja Orędowniczką w świetle formularza „Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych”

Zdzisław Janiec

Abstrakt


The article is devoted to Virgin Mary’s interceding role. It is based on the hermeneutics of the celebration texts in the Mass form Virgin Mary the Helper of the Faithful contained in Collectio Missarum de Beata Maria Virgine.

The study consists of three parts: the first one contains an analysis of Biblical texts (the 1st reading, the responsorial psalm, the song before the Gospel, and the Gospel itself); the second part presents an analysis of euchologic prayers (the collect, the offertory prayer, the preface and the prayer after the Communion), and the third one has a synthetic character and contains theological-liturgical conclusions. They are contained in the Logos (the truths resulting from the analysis) and in the Ethos (application of these truths in life).


Słowa kluczowe


hermeneutyka; euchologia; syntagma; syntaksa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arienti G.: Esemplarità della Beata Virgine Madre, Discepola di Cristo, Madre della Chiesa. Contributo alla spiritualità cristiana dell’eucologia della “Collectio missarum de Beata Maria Virgine”. Roma 1996.

Augé A.: Eucologia. W: Nuovo Dizionario di Liturgia. Red. D. Sartore D., A.M Triacca. Roma 1984.

— Algunas impresiones sobre las nuevas „misas marianas”. „Ephemerides Mariologicae” 38: 1988 s. 371-384.

Catella A.: La „Collectio Missarum de Beata Maria Vergine“. Analisi della eucologia. „Rivista liturgica” 75 :1988 s. 82-111.

Czerwik S.: Maryja Dziewica w rocznym cyklu obchodów tajemnic Chrystusa na podstawie „Collectio missarum de Beata Maria Virgine”. W: Matka Jezusa pośród pielgrzymującego Kościoła. Red. J.S. Gajek, K. Pek. Warszawa 1993.

Durak A.: Collectio Missarum de Maria Virgine, Congregatio pro Cultu Divino, Editio Typica, Libreria Editrice Vaticana 1987. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1987 nr 3 s. 266-267.

Kulbacki P.: „Święta Maryja, Boża Rodzicielka”. Analiza tekstów formularza mszalnego. „Salvatoris Mater” 10:2008 nr 4 119-132.

Małaczyński F.: Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Panie. „Anamnesis” 2:1996/1997 nr 9 s. 79- 80.

Sodi M.: Con Maria verso Cristo. Messe della beata Vergine Maria. Milano: Edizioni Paoline 1990.

Szczepaniec S.: Metafora Oblubieńca i Oblubienicy w „Zbiorze Mszy o Najświętszej Maryi Pannie. W: Ku liturgii. Red. R. Biel. Tarnów: Biblos 2005 s. 301-307.

Tracey W.C.: Beata Maria Virgo iuxta crucem Domini I. Formulary 11 of the Collectio Missarum de Beata Maria Virgine. From a study of the liturgical use of the Sacred Scriptures and the euchology towards a liturgical theology. Romae 1997.

Zachara M.: Naśladowanie Maryi w Zbiorze Mszy o Najświętszej Maryi Pannie. „Salvatoris Mater” 7: 2005 nr 3-4 s. 278-289.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne | ISSN 2082-8586

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii