Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne

„Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne” były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 8: Liturgika, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” - do roku 1990). „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne” ukazywały się w latach 2010-2013. Obecnie stanowią zeszyt 8 i 12 Roczników Teologicznych.