Władysław Młynek — poeta tworzący w gwarze cieszyńskiej i w polszczyźnie literackiej

Libor Martinek

Abstrakt


Autor omawia poezję Władysława Młynka, zarówno tę w dialekcie jak i w języku literackim. Autor ze Śląska Cieszyńskiego zajmował się także prowadzeniem miejscowych chórów wokalnych. Autor artykułu poświęca swoją uwagę literackiej tradycji regionu w kontakcie tak z literaturą narodową, jak w kontekście literatury regionalnej.


Słowa kluczowe


Władysław Młynek; poezja; dialekt; język literacki; Śląsk Cieszyński; dzieła chóralne; tradycja literacka; literatura narodowa; twórczość regionalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Doroszewski, Witold. O kulturę słowa. Poradnik językowy. T. I. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.

Gładysz, Mieczysław. „Chłopski kalendarz ideograficzny. (O prymitywnym kalendarzu ryzowanym w drewnie, znajdującym się w Muzeum w Cieszynie)”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 273 (1971), Prace etnograficzne, 5: 49–80.

Kadłubiec, Karol Daniel. „O ziemi cieszyńskiej, jej ludziach i Władysławie Młynku”. W Władysław Młynek. Droga przez siebie, 5–12. Warszawa: Wydawnictwo Polonia, 1992.

Krop, Jan. „Poeta zza Olzy”. W Władysław Młynek. Śpiywy zza Olzy, 5–27. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983.

Martinek, Libor. „Władysław Młynek. Wierny piewca ziemi rodzinnej”. Zwrot 2015, 6: 16–18. Tłum. Czesława Rudnik.

Martinek, Libor. „Władysław Młynek. Wierny piewca ziemi rodzinnej. Część II”. Zwrot 2015, 8: 42–44. Tłum. Czesława Rudnik.

Młynek, Władysław. „Czas do szkoły czas”. Praca Szkolna 1947, 1 (wrzesień): 5.

Nitsch, Kazimierz. „W sprawie naukowego zbioru tekstów śląskich”. Zaranie Śląskie 5 (1929), 4: 195–196.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/10.18290/rkult.2017.8.2-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Kulturoznawcze · ISSN 2082-8578 | 2544-5219

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)