Roczniki Kulturoznawcze

Roczniki Kulturoznawcze powstały w 2010 roku z inspiracji Instytutu Kulturoznawstwa KUL. Wydawane są przez Towarzystwo Naukowe KUL i Wydział Filozofii KUL. Charakteryzuje je wyraźny filozoficzny fundament i interdyscyplinarne podejście.

Vol 9, No 3 (2018)


Okładka