Autor - szczegóły

Konik, Stanisław, Polska

  • Vol 2 (2010) - Źródła i Materiały
    Ks. Stanisław Konik, Sanktuaria maryjne w dziejach Polski. Implikacje historyczno-religijne w świetle maryjnych kazań „koronacyjnych” XIX i pierwszej połowy XX wieku. Promotor: ks. prof. Jan Walkusz. Recenzenci: ks. dr hab. Andrzej Bruździński, PAT Kraków, ks. dr hab. Zdzisław Janiec, prof. KUL
    Szczegóły  PDF