Autor - szczegóły

Górecki, Piotr, Archiwum Diecezjalne w Gliwicach, Polska

  • Vol 5 (2013) - Articles
    Wpływ Kościoła katolickiego na dzieje i rozwój Śląska. Przyczynek do dyskusji nad rolą chrześcijaństwa w historii Śląska
    Abstrakt  PDF