Autor - szczegóły

Kapuściński, Jacek, Polska

  • Vol 3 (2011) - Źródła i Materiały
    Ks. Jacek Kapuściński, Duchowieństwo diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej
    Szczegóły  PDF
  • Vol 4 (2012) - Articles
    Działalność piśmiennicza duchowieństwa diecezji częstochowskiej w latach 1925-1939
    Abstrakt  PDF