Vol 5 (2013)

Tom 5(60)

Czasopismo jest kontynuowane jako zeszyt 4 "Roczników Teologicznych"

Spis treści

Imprint
 
PDF
Spis treści
 
PDF

Articles

Janusz Kucz
PDF
5-18
Grzegorz Wejman
PDF
19-48
Józef Makarczyk
PDF
49-90
Piotr Górecki
PDF
91-124
Adam Drozdek
125-138
Kazimierz Adamiak
PDF
139-180
Marek Jodkowski
PDF
181-194
Łukasz Krucki
PDF
195-218
Stanisław Zimniak
PDF
219-244

Źródła i Materiały

Rola Franków w odrodzeniu Kościoła i cesarstwa na Zachodzie
Włodzimierz Bielak
PDF
245-262
Święty Rafał Kalinowski OCD (1835-1907) tercjarzem franciszkańskim
Andrzej Janusz Szteinke
PDF
262-267
20 lat diecezji toruńskiej. Kościół na Pomorzu Nadwiślańskim w służbie Bogu i człowiekowi
Karolina Olszewska
PDF
268-270
Ks. Remigiusz J. Niewęgłowski, Duch Święty oraz Jego działanie w pis¬mach dogmatycznych i ascetycznych św. Ambrożego
Remigiusz J. Niewęgłowski
PDF
270-275
Ks. Paweł Romański, Biskup warmiński Józef Ambroży Geritz (1783¬1867). Życie i działalność
Paweł Romański
PDF
276-281
Ks. Marcin Kapłon, Diecezja przemyska w latach 1944-1964
Marcin Kapłon
PDF
281-288
Ks. Zbigniew Gmurczyk, Kościół włocławski w rzeczywistości PRL-u za czasów biskupa Antoniego Pawłowskiego (1951-1968)
Zbigniew Gmurczyk
PDF
289-295

Recenzje

Zakony żeńskie W najnowszej historiografii polskiej
Jerzy Flaga
PDF
297-313
Ks. Bogusław Dygdała, Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII-XVIII wieku, Toruń 2009, ss. 248
Tomasz Moskal
PDF
313-315
Ks. Józef Dębiński, Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918-1939, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2010, ss. 875
Jan Walkusz
PDF
316-323