Roczniki Historii Kościoła

„Roczniki Historii Kościoła” były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 4: Historia Kościoła, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” - do roku 1990). „Roczniki Historii Kościoła ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 4 Roczników Teologicznych.