Madame Swetchine and her faith

Adam Drozdek

Abstrakt


Zofia Swieczina i jej wiara

Zofia Swieczina (1782-1857) od dzieciństwa związana była z dworem carskim. W 1815 przyjęła katolicyzm i wkrótce potem wyemigrowała wraz z mężem do Francji. W Paryżu otworzyła salon uczęszczany przez wielu znanych intelektualistów, gdzie dyskutowano przede wszystkim kwestie religijne i sprawy związane z polityką kościelną. Swieczina nic nie opublikowała za swego życia, lecz pozostawiła po sobie ogromną ilość notatek i listów. Była świetnie oczytana i interesowała się wszelkimi aspektami teologii, lecz nie pozostawiła po sobie systematycznego wykładu teologii. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały niektóre tematy dyskutowane przez Swieczinę: kwestia stosunku człowieka do Boga, sprawa relacji między Kościołem Katolickim a Kościołem Prawosławnym oraz kwestia uniwersalizmu Kościoła. Artykuł prezentuje również gwałtowną i wrogą reakcję w Rosji na wydanie przez de Falloux pism i listów Swiecziny.


Słowa kluczowe


katolicyzm; prawosławie; Rosja; Paryż

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bakhmetyeva, Tatyana V., Madama Swetchine, „Mother of the Church”: a case study of religion, identity, and female authority in nineteenth-century France and Russia, Rochester: University of Rochester 2006 (rozprawa doktorska).

du Bled, Victor, Le salon de Madame Swetchine, Cosmopolis 12 (1898), 406-424.

Bonnetty, [Augustin], Esquisse sur la vie de Madame la Comtesse de Swetchine, Annales de philosophie chrétienne Dec. 1857, 437-482.

de Broglie, Albert, Une âme chrétienne dans la vie du monde, Revue des deux mondes 33 (1861), 903-929.

de Broglie, Albert, Mémoires, vol. 1-2, Paris: Calmann-Lévy 1938-1941.

Camus, Édouard (ed.), Correspondance du vicomte Armand Melun et de Madame Swetchine, Paris: Leday 1892.

Duval, André, Madame Swetchine, La vie spirituelle 63 (1983), 148-160.

Falloux, [Alfred] (ed.), Correspondance du R. P. Lacordaire et de Madame Swetchine, Paris: Didier 1864.

de Falloux, A[lfred], Life and letters of Madame Swetchine, Boston: Roberts Brothers 1867.

de Falloux, [Alfred] (ed.), Lettres de Madame Swetchine, vol. 1-3, Paris: Didier 1881.

de Falloux, [Alfred] (ed.), Lettres inédites de Madame Swetchine, Paris: Didier 1866.

de Falloux, [Alfred] (ed.), Madame Swetchine: Journal de sa conversion: méditations et prières, Paris: Didier 1863.

de Falloux, [Alfred], Madame Swetchine, sa vie et ses oeuvres, vol. 1-2, Paris: Didier 1860.

de Falloux, [Alfred], Mémoires d'un royaliste, Paris: Didier 1888.

de Falloux, [Alfred] (ed.), The writings of Madame Swetchine, Boston: Roberts Brothers 1869.

Gagarin, J[ean], Tendances catholiques dans la société russe, Correspondant 50 (1860), 286-318.

Galitzin, Augustin, Madame Svetchine et la critique en Russie, Correspondant 51 (1860), 285-300.

de la Grange, [Edouard] (ed.), Nouvelles letters de Madame Swetchine, Paris: Amyot 1875.

Lin, Stephanie M., Authors of their own lives: Russian grandes dames en route to Paris (1816-1837), Durham: Duke University 2006 (rozprawa doktorska).

de Montalembert, [Charles], Le testament du P. Lacordaire, Paris: Douniol 1870.

Rayez, André, France, in: Dictionnaire de spiritualité, vol. 5, Paris: Beauchesne 1964, col. 970-994.

RouëtdeJournel, M[arie]-J[oseph], Une Russe Catholique: la vie de Madame Swetchine (1782-1857), Paris: Desclée de Brouwer 1953.

SainteBeuve, C[harles]-A[ugustin], Madame Swetchine, sa vie et ses oeuvres, in: Nouveaux lundis, vol. 1, Paris: Lévy 1884, 209-254.

de Tocqueville, Alexis, Oeuvres complètes, vol. 15.2, Paris: Gallimard 1983.

Anonymous, Несколько замечаний по поводу статьи графа Дмитр. Толстого о госпоже Свечиной в 1-м номере „Нашего времени”, Северная пчела 1860, 70, 278.

[Катков, Михаил,] По поводу письма г-жи Евгении Тур, Русский вестник 26 (1860), 468-488.

Май, И., Краткое сказание о последних деяниях „Русского вестника,” Московские ведомости 1860, no. 109, 858-862.

Мордовцев, Д., Русские женщины нового времени. Биографические очерки из русской истории. Женщины деветнадцатого века, С. Петербург: Черкесов 1874.

Толстой, Дмитрий, Отзыв на книгу Madam Swetchine: sa vie et ses oeuvres, publiées par le C-te de Falloux, Наше время 1860, no. 1, 8-9.

Тур, Евгения, Госпожа Свечина, Русский вестник 26 (1860), no. 7, 362-392.

Тур, Евгения, Письмо к редактору, Русский вестник 26 (1860), no. 8, 406-411.

Цимбаева, Екатерина Н., Русский католицизм. Идея всееропейского единства в России XIX века, Москва: ЛКИ 2008.

[Чернышевский, Николай Г.,] История из-за г-жи Свечиной, Современник 81 (1860), no. 6, 249-278.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.