Vol 60, No 8 (2012)

Fasc. 8: Corpus Linguistics and Translation Studies

Table of Contents

Imprint
 

Articles

Anna Kochanowska
5-14
Cecylia Galilej
15-29
Agnieszka Wojciechowska
31-45
Stanisław Góźdź-Roszkowski
PDF
47-70
Anna Dolata-Zaród
71-86
Maria Mocarz
87-95
Dorota Śliwa
97-128
Selected Bibliography of Publications on the Corpus Linguistics
Izabela Danilewska, Dorota Śliwa
129-134