“Someone I’ve Been Watching for Awhile”. Selected linguistic and semantic problems in English and Spanish translations of Wisława Szymborska’s poem Ktoś, kogo obserwuję od pewnego czasu

Magdalena Okła

Abstract


This paper aims at identifying the most important aspects of Wisława Szymborska’s poem Ktoś, kogo obserwuję od pewnego czasu that should be preserved in the translation and then reflecting on how those aspects were rendered in the English and Spanish translations. By comparing and contrasting two translations not only with the original but also with each other the author attempts to answer the question what strategies are used and whether the similar translation strategies can be used in different languages. Furthermore, to what extent the use of a particular strategy is determined by the requirements of a target language or depends on the translator’s choice.


Keywords


literary translation; phraseological innovations; negation; Szymborska; Someone I’ve Been Watching for Awhile; renditions into English and Spanish

Full Text:

PDF

References


Bąba S.: Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań 1989.

Brajerska-Mazur A.: „Nie do pojęcia”, czyli o tłumaczeniu rozbitych frazeologizmów w „Utopii” Szymborskiej, „Roczniki Humanistyczne” 60(2012) z. 1: Literatura w dialogu. Przekłady, konteksty, związki.

Ligęza W.: O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2001.

Michałowski P.: Wisławy Szymborskiej poetyka zaprzeczeń, „Pamiętnik Literacki” 87(1996), z. 2.

Nyczek T.: Jarmark cudów 30 x Szymborska, Warszawa 2015.

Pociask J.: Tłumaczenie innowacji semantycznych stałych związków frazeologicznych, „Rocznik Przekładoznawczy” 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh.2017.65.6-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Annals of Arts

Roczniki Humanistyczne · ISSN 0035-7707 | eISSN 2544-5200 | DOI: 10.18290/rh

© The Learned Society of the John Paul II Catholic University of Lublin & The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Humanities


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)