Language of Miau.pl forum users (introduction to the problem)

Joanna Senderska

Abstract


Miau.pl forum users form a community strongly bonded by love to cats and express it, mainly, by helping them in various ways and taking care of them. In their statements, both we find vocabulary specific to this community, and common to all animal lovers. I consider the cat lovers (ailurophiles) language as microsociolect which is part of animal lovers sociolect. Because it is difficult to identify the source of a common vocabulary for animal lovers the article discusses the vocabulary used on the forum Miau.pl but not occurring in standard Polish or occurring there in a different sense. Microsociolect of Miau.pl forum users is intentionally transparent, moderately communicative, with dominance of expressive function, embracing reality in abbreviated rather than periphrastic manner.


Keywords


virtual communities; sociolect; neologism; Miau.pl forum; ailurophiles; animal lovers

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Grabias S.: Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003.

Jadacka H.: System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000), Warszawa 2001.

Jadacka H.: Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2008.

Juza M.: Ewolucja pojęcia społeczności wirtualnej w naukach społecznych. W dwudziestą rocznicę ukazania się pracy Howarda Rheingolda The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica” 5 (2013), t. 2, s. 185-187.

Lewicki A., Pajdzińska A.: Frazeologia, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 315–333.

Kajtoch W.: Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa, Kraków 1999.

Kołodziejek E.: Człowiek i świat w języku subkultur, Szczecin 2006.

Kondracka M.: Samopomoc w Internecie – zjawisko społeczności wirtualnych skupionych wokół idei wzajemnego wsparcia i pomocy, w: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej, red. M. Kondracka, A. Łysak, Wrocław 2009, s. 105-119.

Markowski A.: Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, Wrocław 1992.

Pędzich B.: Jak powstaje socjolekt? Studium słownictwa paralotniarzy, Warszawa 2012.

Roeske M.: Wirtualne czyli realne? Etnograficzne spojrzenie na wspólnotę internetową forum Miau.pl, „Maska” 17 (2013), s. 57-76.

Rutka M.: Miau.pl, czyli wychowanie na uboczu kultury, Gdańsk 2015.

Senderska J.: Słownictwo miłośników kotów (uwagi na podstawie wypowiedzi użytkowników tzw. forów prozwierzęcych), w: Słownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji, red. M. Jodłowiec, A. Tereszkiewicz, Kraków 2013, s. 133-142.

Siuda P.: Społeczności wirtualne. O wspólnotowości w społeczeństwie sieciowym, w: Oblicza Internetu: Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, red. M. Sokołowski, Elbląg 2006, s. 179-186.

Siuda P.: Kryteria wspólnotowości w Internecie, „Kultura i Edukacja” 2009, nr 4 (73), s. 21-37.

Szpunar M.: Społeczności wirtualne – realne kontakty w wirtualnym świecie, w: Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. L. Haber, M. Niezgoda, Kraków, 2006, s. 158-167.

The Free Dictionary by Farlex, http://www.thefreedictionary.com/

Wysocka A.: O kilku innowacyjnych sposobach językowego ujęcia relacji homo–animal w mowie współczesnych miłośników zwierząt, „Język a Kultura” 26 (2016), s. 289-306.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh.2017.65.6-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Annals of Arts

Roczniki Humanistyczne · ISSN 0035-7707 | eISSN 2544-5200 | DOI: 10.18290/rh

© The Learned Society of the John Paul II Catholic University of Lublin & The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Humanities


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)