Renaissance Epic Epicedium in Radivilias by Jan Radwan

Jolanta Malinowska

Abstract


The study is concerned with the 4th book of an epic poem entitled: Radivilias sive de vita et rebus praeclarissime gestis immortalis memoriae illustrissimi principis Nicolai Radivili […] libri quattuor (Vilnius, 1592) by Jan Radwan. The book, which has a literary shape of epicedium, portrays in a panegyric manner Mikołaj Radziwiłł, the Red struggling against Ivan, the Terrible during the Livonian War. Radziwiłł appears as an ideal ruler and citizen, gifted military commander and a person respected for his bravery, moral strength and honour. His virtues are described according to both the ancient system of moral principles and Christian science of morals.


Keywords


Neo-Latin studies; epic poetry; epicedium; Jan Radwan; Radivilias

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Buchwald-Pelcowa P.: Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI-XVIII wieku. Bibliografia, Wrocław 1981, s.141-142.

Chróścicki J.: Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974.

Danielewicz J., Swoboda M.: Modlitwa i hymn w poezji rzymskiej, Poznań 1981.

Kawollek W., Falk H.: Podróż po biblijnych ogrodach. Informacje o roślinach oraz wskazówki dotyczące ich uprawy, Stuttgart 2005.

Kobielus S.: Kolumna, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin: TN KUL 2002, kol. 406-407.

Kopaliński W.: Kolumna, w: Słownik symboli, Warszawa 2006, s. 148-150.

Kopaliński W.: Korona, w: Słownik symboli, Warszawa 2006, s. 158-160.

Kopaliński W.: Łabędź, w: Słownik symboli, Warszawa 2006, s. 206-208.

Kopaliński W.: Palma, w: Słownik symboli, Warszawa 2006, s. 298-300.

Kopaliński W.: Rosa, w: Słownik symboli, Warszawa 2006, s. 357-359.

Luhken M.: Christianorum Maro et Flaccus. Zur Vergil- und Horazreception des Prudentius, Göttingen 2002.

Lulewicz H.: Mikołaj Radziwiłł zwany Rudym, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 30, Wrocław: PAN 1987, s.v.

Lulewicz H.: Radwan Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 30, Wrocław: PAN 1987, s.v.

Nieznanowski S.: Epos, w: Słownik Literatury Staropolskiej, Wrocław 202, s. 189.

Nowak-Dłużewski J.: Okolicznościowa poezja polityczna. Pierwsi królowie elekcyjni, Warszawa 1969.

Sajkowski A.: Od Sierotki do Rybeńki – w kręgu radziwiłłowskiego mecenatu, Poznań 1965.

Sawicka J.: Feniks. Chrześcijańska interpretacja mitu u Laktancjusza, Warszawa 2007.

Tyszkowski K.: Abramowicz Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s.v.

Van der Broek R.: The Myth of the Phoenix According to classical and Elary Christian Tradition, Leiden: Brill 1972.

Zabłocki S.: Antyczne epicedium i elegia żałobna. Geneza i rozwój, Wrocław 1965

Zabłocki S.: Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim, Wrocław 1968.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Annals of Arts

Roczniki Humanistyczne · ISSN 0035-7707 | eISSN 2544-5200 | DOI: 10.18290/rh

© The Learned Society of the John Paul II Catholic University of Lublin & The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Humanities


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)