Define Residential Housing

Barbara Walkiewicz

Abstract


The purpose of this article is to make contrastive analysis of different forms of single-family and multi-family housing construction in Poland and France. Assuming that each specialist area has created its conceptual field, which is reflected in the corresponding terminological field, the author tries to find out whether and to what extent conceptual and terminological fields related to housing construction in Poland and France coincide, and to what extent they differ. And how far conceptual differences correspond to terminological differences, if any, and what they arise from.


Keywords


residential housing; single-family housing; multi-family housing; flat; terminology

References


Bouloc Caroline, Górczyńska Magdalena, « L’accession à la propriété privée dans les villes polonaises : un défi de transition post-socialiste » [in:] EchoGéo [en ligne], 30 | 2014, mis en ligne le 11 décembre 2014, URL : http://echogeo.revues.org/14057 DW : 3.11.2016.

Commission Européenne, 2008, Accès au logement des groupes vulnérables, http://ressourceshlm. union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Acces+au+logement+des+groupes+ vulnerables DW : 25.10.2016.

Coudroy de Lille Lydia, 2000, « Jak dalece można porównywać miasta europejskie? Refleksje nad procesami i pojęciami na przykładzie osiedli mieszkaniowych we Francji w Polsce » [in:] Miasto postsocjalistyczne, organizacja przestrzeni miejskiej jej przemian, XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, [éds.] Jażdżewska I., Łódź, UŁ, ŁTN.

Coudroy de Lille Lydia, 2002, « L’habitat urbain pré et post socialiste en Pologne » [in :] Les Annales de la Recherche Urbaine, no 92, 25-31.

Coudroy de Lille Lydia, 2013, « Le logement en République populaire de Pologne : du « déficit » à la « crise » [in :] Le Mouvement Social, 2013/4 (no 245), 109-192.

Depecker Loïc, 2000, « Le signe entre signifié et concept » [in :] Le sens en terminologie, [éds.] Béjoint H., Thoiron Ph., Lyon, Presses universitaires de Lyon, 86-126.

Fredouille Jean-Claude, 1996, Słownik cywilizacji rzymskiej, Katowice, Książnica.

Ligara Bronisława, Szupelak Wojciech, 2012, Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze. Kraków, Księgarnia Akademicka.

Skalski Krzysztof, 2009, Rewitalizacja we Francji. Zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach, Kraków, Instytut Rozwoju Miast.

Szafrańska Ewa, 2011, « Niechciane dziedzictwo, czyli wielkie zespoły mieszkaniowe w strukturze społeczno-przestrzennej postsocjalistycznej Łodzi » [in :] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 36, 141-155.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh.2016.64.8-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Annals of Arts

Roczniki Humanistyczne · ISSN 0035-7707 | eISSN 2544-5200 | DOI: 10.18290/rh

© The Learned Society of the John Paul II Catholic University of Lublin & The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Humanities


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)