Eurolanguage and its Productivity: Some Trends

Anna Ciostek

Abstract


During its functioning the EU has developed a technolect—a Eurolanguage. In this article we are describing the phenomenon of the Eurolanguage, analysing some examples of eurolexies in French and in Polish. We are also considering their productivity in a continually evolving Europe.


Keywords


European Union; Eurolect; Eurolanguage; productivity

References


Di Sciullo Anna-Maria& Williams Edwin, 1987, On the definition of Word, Cambridge, Mass., The MIT Press, 8.

Furdal Antoni, 1995, « Językoznawstwo normatywne w minionym 45-leciu i dziś », [in:] Norma językowa w polszczyźnie, [éds] M. Bugajski, Zielona Góra, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, 10.

Goffin Roger, 2005, Quels corpus et quelles approches pour une description contrastive de l’eurolecte ? Préactes des 7es journées scientifiques du réseau Lexicologie, Terminologie et Traduction. AUF-LTT, Bruxelles. Cité d’après http:// perso. univ-lyon2. fr/thoiron/

Gontrand François, 1991, Parlez-vous eurocrate?, Paris, Éd. Organisation

Markowski Andrzej, 2005, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.

Markowski Andrzej, 2007, « Polszczyzna w dokumentach unijnych. Dylematy tłumaczy Unii Europejskiej », [in:] Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, 21-33.

Resche Catherine, 1998, De l’Europe à l’euro ou « l’industrieuse activité de la langue » : recensement et analyse des néologismes en anglais et en français de 1991 à 1998; http://asp. revues.org/2816 DW : 29/05.2014.

Sękowska Elżbieta, 2012, « Neologizmy słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie (wybrane tendencje)”, [in:] Eslavistica computense Nr 12m, 97-103.http://revistas.ucm.es/index.php/ ESLC/article/viewFile/38728/37445, DW 29.05.2014

Waszakowa Krystyna, 2005, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Annals of Arts

Roczniki Humanistyczne · ISSN 0035-7707 | eISSN 2544-5200 | DOI: 10.18290/rh

© The Learned Society of the John Paul II Catholic University of Lublin & The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Humanities


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)