Translations of the Titles of Works of Chinese Literature into Polish

Katarzyna Sarek

Abstract


The title of literary work fulfills many functions and plays an important role — serves as a showcase of the work and appears as its most frequently quoted and repeated passage. In this paper, in selected examples of titles’ translations of literary works from Chinese into Polish, four methods have been distinguished: literal translations, semantic translations, cultural adaptations and copying of titles from indirect translations, or from film adaptations. The quoted titles clearly show that the linguistic approach is superseded by the analysis of the socio-cultural context of the country of the target culture. Therefore, although the translator sometimes makes surprising decisions, he goes away drastically from the title of the original work, emphasizes elements that the author left behind in the shadow, or omits those that the author tried to display, he does it consciously, because his goal is to obtain the highest degree of equivalence.


Keywords


translation of the title; Chinese-Polish translations; equivalence; cultural adaptation

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Baker, Mona. Translation and Conflict: A Narrative Account. New York: Routledge, 2006.

Danek, Danuta. Dzieło literackie jako książka. Warszawa: PWN, 1980.

Doroszewski, Witold (red.). Słownik języka polskiego. PWN. Dostęp 25.10.2018. https://sjp.pwn.pl/ doroszewski.

Genette, Gérard. „Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia”. Przełożył Aleksander Milecki. W: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. 4 cz. 2, red. Henryk Markiewicz, 320–353. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Illg, Jerzy. Mój znak. O noblistach, kabaretach, przyjaźniach, książkach, kobietach. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009.

Jarniewicz, Jerzy. „Przekład tytułu: między egzotyką a adaptacją”. Przekładając nieprzekładalne, red. Wojcech Kubiński, Ola Kubińska i Tadeusz Z. Wolański, 477–483. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000.

Newmark, Peter. Approaches to Translation. Language Teaching Methodology Series. New York: Prentice Hall, 1993.

Pisarek, Walery. Nowa retoryka dziennikarska. Seria: Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków: TAiWPN Universitas, 2002.

Wallis, Mieczysław. Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.

Żydek-Bednarczuk, Urszula. Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków: TAiWPN Universitas, 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh.2019.67.9-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Roczniki Humanistyczne

Roczniki Humanistyczne · ISSN 0035-7707 | eISSN 2544-5200 | DOI: 10.18290/rh

© The Learned Society of the John Paul II Catholic University of Lublin & The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Humanities


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)