Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 9, No 3 (2017) Co-financing of Start-ups from Public Funds – Post-implementation Evaluation of E-services Developed as Part of the Operational Programme ‘Innovative Economy’ Abstrakt   PDF (English)
Dorota Jegorow, Lech Gruszecki
 
Vol 5 (2013) Aktywne taktyki obrony przed wrogimi przejęciami Abstrakt   PDF
Marek Pawlak
 
Vol 6, No 2 (2014) Ameryka Południowa w pozyskiwaniu cywilizacyjnej tożsamości Abstrakt   PDF
Kazimierz Albin Kłosiński
 
Vol 9, No 4 (2017) Analiza przyczynowa różnic w poziomie PKB per capita między województwami w Polsce Abstrakt   PDF
Anna Turczak
 
Vol 9, No 2 (2017) Analiza związku wirtualności z zaufaniem intraorganizacyjnym Abstrakt   PDF
Helena Bulińska-Stangrecka
 
Vol 3 (2011) Atrakcyjność Ukrainy dla inwestorów zagranicznych w świetle wybranych badań Abstrakt   PDF
Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
 
Vol 6, No 2 (2014) Austriacka szkoła ekonomii i jej przedstawiciele Abstrakt   PDF
Mariusz Janik
 
Vol 6, No 2 (2014) Bankowość mobilna jako innowacyjny kanał dostępu do usług bankowych Abstrakt   PDF
Piotr Bolibok, Anna Matras-Bolibok
 
Vol 8, No 2 (2016) Bezpieczeństwo finansów jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie obrotu nieruchomościami jako lokacie kapitału Abstrakt   PDF
Wojciech Gonet
 
Vol 9, No 2 (2017) Bezpieczeństwo i ryzyko w banku z punktu widzenia działalności marketingowej banków Abstrakt   PDF
Agnieszka Stolarska
 
Vol 9, No 2 (2017) Biblioteka Instytutu Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w latach 1918-2017 Abstrakt   PDF
Monika Nowakowska
 
Vol 3 (2011) Bomba emerytalna tyka Abstrakt   PDF
Tomasz Gruszecki
 
Vol 4 (2012) Business proces reengineering - reorganizacja procesów w przedsiębiorstwie Abstrakt   PDF
Anna Borawska
 
Vol 1 (2009) Charakterystyka wybranych strategii opcyjnych Abstrakt   PDF
Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
 
Vol 8, No 1 (2016) Crowdfunding – nowinka czy nowy perspektywiczny model finansowania projektów biznesowych? Abstrakt   PDF
Anna Spoz
 
Vol 7, No 1-2 (2015) Czynniki destabilizujące systemy finansowe – próba diagnozy dla kryzysu 2008 plus Abstrakt   PDF
Helena Żukowska
 
Vol 9, No 3 (2017) Dolar jako podstawowa waluta rezerwowa i możliwe scenariusze jego upadku Abstrakt   PDF
Katarzyna Szuper
 
Vol 8, No 2 (2016) Doskonalenie procesu rekrutacji i selekcji kandydatów oraz adaptacji pracowników na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Abstrakt   PDF
Gabriela Roszyk-Kowalska, Stanisław Łazowy
 
Vol 4 (2012) Dotacje unijne jako źródło finansowania nowo powstających przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego Abstrakt   PDF
Marzena Wrona
 
Vol 4 (2012) Dylematy tworzenia rezerw na zobowiązania Abstrakt   PDF
Helena Żukowska, Joanna Kalita
 
Vol 2 (2010) Efektywna komunikacja w przedsiębiorstwie Abstrakt   PDF
Anna Borawska
 
Vol 2 (2010) Ekonomia matematyczna XIX wieku – Józef Maria Hoene-Wroński Abstrakt   PDF
Beata Fałda
 
Vol 10, No 3 (2018) Ekonomiczny wymiar rozwoju. Uwagi w sprawie ekologicznej interpretacji zrównoważonego rozwoju Abstrakt   PDF
Jerzy Michałowski
 
Vol 3 (2011) Eksplozja długu publicznego na świecie Abstrakt   PDF
Tomasz Gruszecki
 
Vol 5 (2013) Elementy globalnej architektury finansowej Abstrakt   PDF
Kazimierz Albin Kłosiński
 
1 - 25 z 206 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>