Znaczenie zjawiska korupcji dla bezpieczeństwa państw upadłych

Mirosław Romański

Abstrakt


Artykuł przedstawia problematykę wpływu zjawiska korupcji na bezpieczeństwo państw upadłych. Mimo wielu problemów natury wewnętrznej, wojen domowych i bezprawia w przypadku tych państw korupcja stanowi czynnik dodatkowo osłabiający i destabilizujący funkcjonowanie państwowości.

Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem towarzyszącym korupcji jest rozwój przestępczości zorganizowanej, połączony z praniem brudnych pieniędzy, handlem bronią, handlem ludźmi, narkotykami i włączaniem w to organizacji terrorystycznych oraz radykalnych bojówek paramilitarnych.

Proceder korupcyjny w przypadku omawianych państw w znacznym stopniu jest powodem tego, że kraje te przez wiele lat są w stanie permanentnego i ciągle pogłębiającego się kryzysu wewnętrznego. O ile przed atakami terrorystycznymi z 11 IX 2001 r. państwa upadłe postrzegano jako problem humanitarny i czynnik destabilizujący typu regionalnego, o tyle po tej dacie wszystkie nadmienione uwarunkowania nabrały charakteru globalnego i wpisały się w problematykę globalnych strategii bezpieczeństwa.

Artykuł jedynie sygnalizuje zjawisko, ma charakter przyczynkarski i może inspirować do rozwijania dalszych badań w tej dziedzinie.


Słowa kluczowe


państwa upadłe; korupcja; konflikty wewnętrzne; bezpieczeństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abramczyk A.: Krucjata antykorupcyjna, „Prawo i Życie” 1998, nr 21, s. 5-12.

Bartuś A.: Korea Północna – państwo totalitarne zagrażające bezpieczeństwu globalnemu. Zarys problemu, „Chorzowskie Studia Polityczne” 2014, nr 7, s. 47-70.

Bieleń S.: Państwa upadłe, w: Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, red. J. Symonides, Warszawa: Wydawnictwo Scholar 2006, s. 615-640.

Corruption Perceptions Index, http://www.transparency.org/cpi2015 [dostęp: 15.11.2016].

Gemechu D.: The linkage between dictatorship and poverty in Africa, „Afryka, Azja, Ameryka Łacińska – Studia i Materiały” 80(2003), s. 167-178.

Gemechu D.K.: Walka z biedą, korupcja i priorytety obronności. Dylematy współczesnej Afryki. „Forum Politologiczne”. 2011, t. 12, s. 61-80.

Jagielski W.: Głód i korupcja dziesiątkują Afrykę, „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 63, s. 12-13.

Klin J.: Państwa upadłe, w: Organizacje międzynarodowe w działaniu, red. A. Florczak, A. Lisowska, Wrocław: Wydawnictwo PAN 2014, s. 110-131.

Korupcja w Afganistanie. Wszystko na sprzedaż, http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/aktualno sci/3790,Korupcja-w-Afganistanie-Wszystko-na-sprzedaz.html [dostęp: 23.11.2016].

Kula M.: Znika jedzenie dla głodujących Somalijczyków. Trafia na targi przy obozach. ONZ bada sprawę, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10124687,Znika_jedze nie_dla_glodujacych_Somalijczykow__Trafia.html#ge_related=1 [dostęp: 27.11.2016].

Lawal G.: Corruption and Development in Africa: Challenges for Political and Economic Change, „Humanity & Social Sciences Journal” 2007, nr 2(1), s. 2-13.

Mapa korupcji. Stan przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2011 r., oprac. CBA, Warszawa: Wydawnictwo CBA 2012, s. 14.

Modrzejewska M.: Anarchistyczna utopia – czy Somalia ma się lepiej bez struktur państwowych?, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 8(2011), nr 3, s. 119-136.

Parafianowicz Z., Wysocki P., Kamiński J.: Karzaj rządzi dalej w podejrzanym towarzystwie, „Dziennik Gazeta Prawna” 2009, nr 226, s. A9.

Program pomocy ONZ dla Somalii jest przeżarty korupcją, http://konflikty.wp.pl/kat,1020303,title,Program-pomocy-ONZ-dla-Somalii-jest-przezarty-korupcja,wid,12059486,wiadomosc.html?ticaid=118208 [dostęp: 15-11-2016].

Reporting of bribery and public confidence in the fight against corruption remain low, http://www. transparen-cy.org/news/pressrelease/reporting_of_bribery_and_public_confidence_in_the_fight_against_corrup [dostęp: 22.11.2016].

Roman Ł.: Państwa upadłe jako zagrożenie bezpieczeństwa na początku XXI wieku, „Obronność – Zeszyty Naukowe” 2014, nr 3, s. 113.

Rotberg R.: Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators, https://www. brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/statefailureandstateweaknessinatimeofterror_chapter.pdf [dostęp: 27.11.2016].

Stańczyk M.: Terytorium państw upadłych jako przestrzeń sprzyjająca powstawaniu, rozwojowi i działalności organizacji terrorystycznych, w: Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, red. R. Kłosowicz, A. Mania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012, s. 200-225.

Warner J.: Eritrea's military unprofessionalism and US security assistance in the Horn of Africa, „Small Wars & Insurgencies” 24(2013), nr 4, s. 696-711.

Zajadło J.: Prawo międzynarodowe wobec problemu „państwa upadłego”, „Państwo i Prawo” 2005, nr 2, s. 2-11.

Zajączkowski J., Zajączkowski K.: Kryzys somalijski, w: Stosunki międzynarodowe w Afryce, red. J. Milewski, W. Lizak, Warszawa: Wydawnictwo Scholar 2002, s. 250-273.

Ziędalska E.: Państwa upadłe i upadające zagrożeniem dla współczesnego światowego bezpieczeństwa na podstawie byłej Jugosławii, w: ONZ – wyzwania na XXI wiek, materiały pokonferencyjne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersyteckie 2005, s. 41-66.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2017.9(45).1-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Ekonomii i Zarządzania · ISSN 2081-1837 | eISSN 2544-5197

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych

 
Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)