Znaczenie startupów dla polskiej gospodarki w kontekście rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw

Marek Tomczuk

Abstrakt


Przedsiębiorstwo typu startup jest często rozumiane przede wszystkim jako mikro lub mała, nowa firma, natomiast pomiędzy tymi rodzajami przedsiębiorczości jest znaczna różnica. Najpopularniejszą obecnie definicję startupu sformułował Steve Blank, który przekonuje, że „startup to tymczasowa organizacja, która poszukuje powtarzalnego i skalowanego modelu biznesowego”. Blank uważa, że „startup to nie jest mała wersja dużej firmy”. Obecnie Polska jest na etapie zmiany modelu gospodarczego, przesuwania się w kierunku konkurencyjności pozacenowej, do czego potrzebne są kreatywność i innowacyjność. W tym kontekście startupy – ze swoim dynamizmem i umiejętnością przedefiniowywania całych obszarów – są bardzo pożądane.


Słowa kluczowe


startup; mikro i małe przedsiębiorstwa; fazy rozwojowe; finansowanie startupów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beauchamp M., Kowalczyk A., Skala A., Polskie startupy. Raport 2017, Fundacja Startup Poland, Warszawa 2017.

Beauchamp M., Krysztofiak-Szopa J., Skala A., Polskie startupy. Raport 2018, Fundacja Startup Poland, Warszawa 2018.

Berman R., Dogrultan E., Herrmann B.L., Marmer M., Startup Genome Report, 2011.

Blank S., Why the Lean Start-Up Changes Everything, „Harvard Business Review” 2013, May 1.

Deloitte Polska, Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce. Raport, 2016.

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r., Raport GUS, 2016.

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015, Bank Pekao S.A., 2016.

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017, Bank Pekao S.A., 2018.

Ries E., The Lean Startup, Crown Business, London 2011.

Sherman A.J., Raising Capital: Get the Money You Need to Grow Your Business, New York 2012.

Skala A., Startupy: wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2018.10.4-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Ekonomii i Zarządzania · ISSN 2081-1837 | eISSN 2544-5197

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych

 
Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)