Oddziaływanie rynku walutowego na poziom stóp procentowych rynku międzybankowego oraz aktywność kredytową węgierskich gospodarstw domowych

Jacek Bednarz, Stanisław Gędek

Abstrakt


W artykule podjęto próbę oszacowania wpływu zjawisk zachodzących na rynku forinta na poziom stóp procentowych węgierskiego rynku międzybankowego i obserwowaną aktywność kredytową sektora gospodarstw domowych. Przeprowadzona analiza jednoznacznie wykazała przepływ przyczynowości w sensie Grangera w obrębie mechanizmu transmisji monetarnej od rynku walutowego do aktywności kredytowej węgierskich gospodarstw domowych, zwłaszcza w okresach umownych powyżej jednego roku oraz powyżej pięciu lat. Jednocześnie transmisja informacji między rynkiem walutowym forinta (EUR/HUF) a węgierskim rynkiem międzybankowym wykazywała dwukierunkowość oddziaływania impulsów.


Słowa kluczowe


rynek walutowy; rynek międzybankowy; mechanizm transmisji monetarnej; polityka pieniężna; kredyty gospodarstw domowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bask M., de Luna X., EMU and the Stability and Volatility of Foreign Exchange: Some Empirical Evidence, „Chaos, Solitions and Fractals” 25(2005), s. 737-750.

Baum C., Caglayan M., Barkoulas J., Exchange Rate Uncertainty and Firm Profitability, „Journal of Macroeconomics” 23(2001), nr 4, s. 565-576.

Bednarz J., Analiza kursów walut państw grupy wyszehradzkiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 174, s. 163-173.

Bednarz J., Gędek S., Współzależności kursów euro i funta brytyjskiego, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” 8(2007), s. 25-34.

Belke A., Setzer R., Cost of Exchange Rate Volatility for Labour Markets: Empirical Evidence from the CEE Economies, „The Social and Economic Review” 34(2003), nr 3, s. 267-292.

Benita G., Lauterbach B., Policy Factors and Exchange Rate Volatility, Panel Data versus a Specific Country Analysis, „International Research Journal of Finance and Economics” 7(2007), s. 7-22.

Bolibok P., The Macroeconomic Drivers of Household Debt-to-Income Ratio: An Evidence from the OECD Countries, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 7(2018), nr 2, s. 29-41.

Borio C., The Financial Cycle and Macroeconomics: What Have we Learnt?, „Journal of Banking & Finance” 45(2014), s. 182-198.

Bouchouicha R., Ftiti Z., Real Estate Markets and the Macroeconomy: A Dynamic Coherence Framework, „Economic Modelling” 29(2012), s. 1820-1829.

Byrne J., Davis E., The Impact of Short and Long Run Exchange Rate Uncertainty on Investment: A Panel Study of Industrial Countries, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics” 67(2005), nr 3, s. 307-329.

Cerutti E., Claessens S., Laeven L., The Use and Effectiveness of Macroprudential Policies: New Evidence, „Journal of Financial Stability” 25(2017), s. 203-224.

Case K., Real Estate and the Macroeconomy, „Brooking Papers on Economic Activity” 2000, nr 2, s. 119-162.

Charemza W., Deadman D., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.

Dedu V., Stoica T., The Monetary Policy and the Real Estate Market, „Theoretical and Applied Economics” 12(2011), nr 565, s. 5-14.

Dreger C., Stadtmann G., What Drives Heterogenity in Foreign Exchange Rate Expectations: Insightsfrom a New Survey, „International Journal of Finance and Economics” 13(2008), s. 360-367.

Engle R., Granger C., Co-Integration and Error Correction, „Econometrica” 55(1987), s. 251-276.

Galí J., Monacelli T., Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small open Economy, „Review of Economic Studies” 72(2005), s. 707-734.

Giuliodori M., The Role of House Prices in the Monetary Transmission Mechanism across European Countries, „Scottish Journal of Political Economy” 52(2005), nr 4, s. 519-543.

Granger C., Investigation Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods, „Econometrica” 37(1969), nr 3, s. 424-438.

Johansen S., Modelling of Cointegration in the Vector Autoregressive Model, „Economic Modelling” 17(2000), nr 3, s. 359-373.

Johansen S., Statistical Analysis of Cointegration Vectors, „Journal of Economic Dynamics and Control” 12(1988), s. 231-254.

Johansen S., Juselius K., Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Applications to the Demand for Money, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics” 52(1990), s. 169-210.

Karras G., Lee J., Stokes H., Sources of Exchange-Rate Volatility. Impulses or Propagation?, „International Review of Economics and Finance” 14(2005), s. 213-226.

Kiss G., Vadas G., The Role of Housing Market in Monetary Transmission – Evidence from Hungary, „European Journal of Housing Policy” 7(2007), nr 3, s. 299-317.

Kusideł E., Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, Absolwent, Łódź 2000.

Ljung G., Box G., On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models, „Biometrika” 65(1978), nr 2, s. 297-303.

MacDonald R., Exchange Rate Behaviour: Are Fundametals Important?, „The Economic Journal” 109(1999), s. 673-691.

Maddala G., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Majsterek M., Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej, „Przegląd Statystyczny” 45(1998), s. 113-130.

Mishkin F., Symposium on the Monetary Transmission Mechanism, „Journal of Economic Perspectives” 9(1995), nr 2, s. 3-10.

Mussa M., The Euro versus the Dollar: Not a Zero Sum Game, „Journal of Policy Modeling” 24(2002), s. 361-372.

Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.

Ozmer-Imer I., Ozkan I., An Empirical Analysis of Currency Volatilities During the Recent Global Financial Crisis, „Economic Modelling” 43(2014), s. 394-406.

Roulac S., Real Estate Value Chain Connections: Tangible and Transparent, „Journal of Real Estate Research” 17(1999), s. 387-404.

Tarashev N., Speculative Attacks and the Information Role of Interest Rate, „Journal of the European Economic Association” 5(2007), s. 1-36.

Tatarczak E., Badanie stacjonarności oraz analiza kointegracji kursów walutowych, „Roczniki Nauk Rolniczych” 94(2007), s. 149-156.

Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 2009.

Witkowska D., Kointegracja kursów walutowych Polski, Węgier i Czech, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” 13(2011), s. 399-408.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2018.10.4-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Ekonomii i Zarządzania · ISSN 2081-1837 | eISSN 2544-5197

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych

 
Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)