Historia czasopisma

Roczniki Ekonomii i Zarządzania (poprzedni tytuł: Roczniki Nauk Społecznych, z. 3: Ekonomia i Zarządzanie) zawierają teksty na temat ekonomii i zarządzania. Omawiają i analizują istotne kwestie i problemy polskiej gospodarki, gospodarki innych krajów i gospodarki światowej. Poświęcone są również ważnym kwestiom z historii ekonomii. Nacisk kładzie się na tekstach prezentujących oryginalne podejście do problemów i będących wyrazem niezależnego myślenia. Roczniki publikują głównie teksty autorów piszących w języku polski i angielskim (rzadziej w języku niemieckim, francuskim lub rosyjskim). Roczniki Ekonomii i Zarządzania ukazują się od roku 2004 r. i stanowią a w dużej mierze potwierdzenie badawczego i intelektualnego potencjału Instytutu Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ostatnio Roczniki zostały poszerzone o nowy dział – Miscellanea, poświęcony dyskusjom i opiniom na temat ważnych prac z dziedziny ekonomii i zarządzania.

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną.