Kontakt

Adres

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Pokój 554 C
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Osoba do kontaktu

Grzegorz Zasuwa
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Email: grzegorz.zasuwa@kul.pl

Wsparcie techniczne

Marek Cieśluk
Email: marek.ciesluk@tnkul.pl