Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 6, No 2 (2017) Proces skrócony o nieważność małżeństwa przed biskupem Abstrakt   PDF
Aleksandra Rybaczek
 
Vol 6, No 1 (2017) Proces skrócony według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus Abstrakt   PDF
Agnieszka Freliszka
 
Vol 5, No 1 (2016) Prowizja kanoniczna na urząd proboszcza Abstrakt   PDF
Radosław Wnuk
 
Vol 6, No 1 (2017) Prymas Wyszyński kandydat na ołtarze Abstrakt   PDF
Zbigniew Suchecki
 
Vol 1 (2012) Przedmowa [do pierwszego tomu - 1979] Szczegóły   PDF
Józef Krukowski
 
Vol 1 (2012) Przepisy prawne o sanktuariach w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w Pierwszym Synodzie Diecezji Kaliskiej (2007-2009) Abstrakt   PDF
Sylwia Tyl
 
Vol 1 (2012) Przestępstwo eutanazji w prawodawstwie Kościoła katolickiego Abstrakt   PDF
Magdalena Tacikowska
 
Vol 5, No 1 (2016) Przestępstwo profanacji rzeczy świętej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku Abstrakt   PDF
Edyta Nafalska
 
Vol 7, No 1 (2018) Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w liście do „pobratymców w Czechosłowacji” Abstrakt   PDF
Monika Menke
 
Vol 5, No 2 (2016) Przyczyny rezygnacji z urzędu biskupa diecezjalnego Abstrakt   PDF
Andrzej Kukulski
 
Vol 3, No 2 (2014) Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Bartłomiej Pieron, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014, ss. 196 Szczegóły   PDF
Patrycja Kukulska
 
Vol 5, No 1 (2016) Przywilej pawłowy według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku Abstrakt   PDF
Ewelina Milej
 
Vol 5, No 1 (2016) Przywilej piotrowy w kanonicznym porządku prawnym Abstrakt   PDF
Paulina Szablińska
 
Vol 1 (2012) Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Abstrakt   PDF
Agnieszka Romanko
 
Vol 7, No 1 (2018) Radykalny demokratyzm i wizja rewolucji społecznej księdza Piotra Ściegiennego Abstrakt   PDF
Marcin Konarski
 
Vol 2 (2013) Recepcja doktryny Soboru Watykańskiego II o środkach społecznego przekazu w polskim ustawodawstwie synodalnym do 1983 roku Abstrakt   PDF
Grzegorz Delmanowicz
 
Vol 7, No 2 (2018) Recepcja norm kodeksowych w Synodzie Łuckim z 1927 roku Abstrakt   PDF
Vasyl Plakhotka
 
Vol 1 (2012) Recepcja przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. dotyczących kompetencji pasterzy Kościoła w zakresie środków społecznego przekazu w Dyrektorium o pasterskim posługiwaniu biskupów Apostolorum successores Abstrakt   PDF
Grzegorz Delmanowicz
 
Vol 3, No 1 (2014) Regulacje dotyczące szkół katolickich w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz w prawie polskim Abstrakt   PDF
Anna Szafranko
 
Vol 4, No 1 (2015) Regulation of Education of Catholic Religion in Concordat Agreements with Post-Communist Countries Abstrakt   PDF (English)
Damián Němec
 
Vol 4, No 1 (2015) Reguły kolizyjne znajdujące zastosowanie w przypadku wystąpienia sprzecznych dekretów poszczególnych (kan. 53) Abstrakt   PDF
Ginter Dzierżon
 
Vol 2 (2013) Religious freedom in the papacy of pope Benedict XVI. Seven years of interventions before the UN Abstrakt   PDF (English)
Alfonso Riobó
 
Vol 2, No 2 (2013) Relikt prawa patronatu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku Abstrakt   PDF
Ryszard Pankiewicz
 
Vol 6, No 1 (2017) Rola biskupa diecezjalnego w rozeznawaniu nowego charyzmatu instytutu życia zakonnego Abstrakt   PDF
Mariusz Marszałek
 
Vol 1 (2012) Rola Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w stosowaniu prawa kanonicznego Abstrakt   PDF
Emilia Bołtromiuk
 
126 - 150 z 221 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>