Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 4, No 2 (2015) Paweł Zając, Kościoły partykularne w ustawodawstwie Jana Pawła II. Zarys problematyki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2015, ss. 165 Szczegóły   PDF
Agnieszka Romanko
 
Vol 2 (2013) Perspektywy postępowania beatyfikacyjnego ks. Theodora Christopha (1839-1893) Abstrakt   PDF
Piotr Grzegorzewicz
 
Vol 6, No 1 (2017) Pełnomocnictwo do zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym i w polskim prawie cywilnym Abstrakt   PDF
Sławomir Szustak
 
Vol 3, No 1 (2014) Piotr Steczkowski, Penitencjaria Apostolska (XIII-XVI w.). Powstanie, ewolucja, odnowienie, Rzeszów: Dzieszko:com 2013, ss. 275 Szczegóły   PDF
Lucjan Świto
 
Vol 1 (2012) Pobożne zapisy jako sposób pozyskiwania dóbr doczesnych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w partykularnym prawie polskim Abstrakt   PDF
Agata Warmuz
 
Vol 3, No 2 (2014) Podatek kościelny od osób prawnych w kantonie Zurych Abstrakt   PDF
Artur Cząstkiewicz
 
Vol 5, No 1 (2016) Podmiot sakramentu namaszczenia chorych Abstrakt   PDF
Andrzej Kumor
 
Vol 6, No 2 (2017) Podstawy prawne odpowiedzialności wiernych za materialne potrzeby Kościoła Abstrakt   PDF
Anna Słowikowska
 
Vol 7, No 2 (2018) Pojęcie świadka w kanonicznym i polskim postępowaniu karnym Abstrakt   PDF
Natalia Grochowska
 
Vol 3, No 1 (2014) Pojęcie wiernych chrześcijan w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku Abstrakt   PDF
Agnieszka Zalewska
 
Vol 7, No 1 (2018) Posłuszeństwo ordynariuszowi według kanonu 273 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku Abstrakt   PDF
Štefan Brinda
 
Vol 6, No 2 (2017) Potrzeba erygowania stałych organów mediacyjnych w polskim prawie partykularnym Abstrakt   PDF
Agnieszka Romanko
 
Vol 3, No 2 (2014) Powierzenie urzędu kanclerza kurii diecezjalnej Abstrakt   PDF
Robert Kaszak
 
Vol 4, No 2 (2015) Prawne aspekty przejścia zakonnika z jednego instytutu zakonnego do innego Abstrakt   PDF
Rafał Zaleski
 
Vol 6, No 2 (2017) Prawnoautorskie aspekty szkolnej katechezy z wykorzystaniem utworów audiowizualnych Abstrakt   PDF
Michał Skwierczyński
 
Vol 2 (2013) Prawnokarna ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego w ustawodawstwie polskim Abstrakt   PDF
Łukasz Czebotar, Zuzanna Gądzik
 
Vol 5, No 1 (2016) Prawno-procesowe ograniczenia w gromadzeniu dowodów w sprawach o nieważność małżeństwa Abstrakt   PDF
Wojciech Witkowski
 
Vol 5, No 2 (2016) Prawo do manifestowania przekonań religijnych poprzez symbole religijne w świetle wyroku w sprawie Eweida i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 15 stycznia 2013 roku Abstrakt   PDF
Grzegorz Szubtarski
 
Vol 4, No 2 (2015) Prawo osób pozbawionych wolności do wyżywienia przygotowanego według wymogów religijnych. Regulacje normatywne a trudności praktyczne Abstrakt   PDF
Jerzy Nikołajew
 
Vol 2 (2013) Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi w Karcie Praw Rodziny Abstrakt   PDF
Sylwia Tyl
 
Vol 6, No 1 (2017) Prałatura personalna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku Abstrakt   PDF
Małgorzata Turek
 
Vol 7, No 2 (2018) Problematyka dopuszczenia do Komunii św. osób żyjących w tzw. sytuacjach nieregularnych Abstrakt   PDF
Daniel Przygoda
 
Vol 2, No 2 (2013) Problematyka ochrony małżeństwa i rodziny w konkordatach z państwami Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1990-2012 Abstrakt   PDF
Emilia Chojnowska
 
Vol 2, No 2 (2013) Procedura zmierzająca do uzyskania dyspensy od celibatu w Kościele łacińskim na prośbę prezbitera Abstrakt   PDF
Krzysztof Ossowski
 
Vol 3, No 1 (2014) Proces kształtowania nowego modelu relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym Abstrakt   PDF
Monika Menke
 
101 - 125 z 221 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>