Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 3, No 1 (2014) Kryteria oceny dowodów w procesach o nieważność małżeństwa Abstrakt   PDF
Wojciech Witkowski
 
Vol 6, No 2 (2017) Kształtowanie się Kongregacji Edukacji Katolickiej Abstrakt   PDF
Mirosław Sitarz
 
Vol 2 (2013) Legal determinants for running a parish based economic activity Abstrakt   PDF (English)
Paweł Kaleta
 
Vol 3, No 2 (2014) Legitymacja kościołów i związków wyznaniowych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym Abstrakt   PDF
Michał Podsiadło
 
Vol 2 (2013) List Kardynała Zenona Grocholewskiego, Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej Szczegóły   PDF
Zenon Grocholewski
 
Vol 2 (2013) Marek Saj CSsR, Uprawnienia przełożonych w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela, Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2011, ss. 364 Szczegóły   PDF
Ambroży Skorupa
 
Vol 7, No 2 (2018) Matrimonium per procura w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 roku – zarys prawnoporównawczy Abstrakt   PDF
Lucjan Świto, Małgorzata Tomkiewicz
 
Vol 3, No 2 (2014) Małżeństwo muzułmanina z chrześcijanką. Perspektywa prawa islamu Abstrakt   PDF
Marta Mucha
 
Vol 7, No 2 (2018) Metropolitalne organy władzy w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku Abstrakt   PDF
Joanna Przybysławska
 
Vol 5, No 2 (2016) Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chrześcijańska koncepcja Europy i Polski w perspektywie nauczania kard. Josepha Ratzingera / Benedykta XVI, Bydgoszcz, 6 kwietnia 2016 roku Szczegóły   PDF
Anna Słowikowska
 
Vol 2 (2013) Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów pt. "Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim", Gdańsk, 9-11 września 2012 Szczegóły   PDF
Urszula Wasilewicz
 
Vol 2 (2013) Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve – legislativa a praxe", Ołomuniec, 19 czerwca 2012 Szczegóły   PDF
Mirosław Sitarz
 
Vol 4, No 2 (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji, Lublin, 4-5 września 2015 roku Szczegóły   PDF
Agnieszka Romanko, Urszula Wasilewicz
 
Vol 1 (2012) Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji rozpoczęcia Roku Wiary "Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła", Lublin, 18 października 2012 Szczegóły   PDF
Sylwia Tyl
 
Vol 3, No 1 (2014) Mirosław Sitarz, Competences of Collegial Organs in a Particular Church in the Exercise of Executive Power According to the Code of Canon Law of 1983, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 274 Szczegóły   PDF
Agnieszka Romanko
 
Vol 3, No 2 (2014) Moderator kurii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i partykularnym prawie polskim Abstrakt   PDF
Patrycja Kukulska
 
Vol 7, No 2 (2018) Modification of the Statutes of the Metropolitan Chapter of Olomouc and the Appointment of the Vacant Canons in Connection with the Issue of the 1917 Code of Canon Law Abstrakt   PDF (English)
Jitka Jonová
 
Vol 3, No 1 (2014) Natura i skutki ekskomuniki według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku Abstrakt   PDF
Anna Terpin
 
Vol 1 (2012) Nauczanie religii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w polskim Konkordacie z 1993 r. Abstrakt   PDF
Aleksandra Zonik
 
Vol 3, No 2 (2014) Nova causae propositio w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Instrukcji procesowej Dignitas connubii Abstrakt   PDF
Magdalena Bartoszek
 
Vol 6, No 2 (2017) Nowy regulamin Konsulty Medycznej z 23 września 2016 roku Abstrakt   PDF
Lidia Fiejdasz-Buczek
 
Vol 4, No 1 (2015) Obowiązek biskupa diecezjalnego wizyty ad limina Apostolorum Abstrakt   PDF
Sebastian Margiewicz
 
Vol 7, No 1 (2018) Obowiązki zakonników wobec instytutu Abstrakt   PDF
Paweł Wróbel
 
Vol 5, No 2 (2016) Ochrona życia dziecka poczętego w prawie kanonicznym Abstrakt   PDF
Wiesław Wenz
 
Vol 1 (2012) Od Komitetu Redakcyjnego Szczegóły   PDF
Mirosław Sitarz
 
51 - 75 z 221 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>