Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7, No 2 (2018) Geneza i przedmiot Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku Abstrakt   PDF
Agnieszka Romanko
 
Vol 1 (2012) Geneza kanonu 1370 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Abstrakt   PDF
Urszula Wasilewicz
 
Vol 5, No 2 (2016) Humani generis unitas – projekt antyrasistowskiej encykliki Piusa XI Abstrakt   PDF
Aleksandra Polewska
 
Vol 2, No 2 (2013) II Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. "«Rodzina suwerenna» - wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia", Brenna, 18-19 kwietnia 2013 Szczegóły   PDF
Anna Słowikowska
 
Vol 7, No 2 (2018) II Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi» Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II. Sesja IV: Prawo a wartości w Europie, Lublin, 17 października 2018 roku Szczegóły   PDF
Malwina Kędracka
 
Vol 2, No 2 (2013) II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", Lublin, 1 czerwca 2013 Szczegóły   PDF
Anna Słowikowska, Paweł Zając
 
Vol 3, No 1 (2014) III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 7 czerwca 2014 roku Szczegóły   PDF
Anna Słowikowska, Paweł Zając
 
Vol 4, No 2 (2015) IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 6 czerwca 2015 roku Szczegóły   PDF
Anna Słowikowska
 
Vol 4, No 2 (2015) Kanoniczna odpowiedzialność za dokonanie przestępstwa aborcji (kan. 1398) w kontekście przesłanek dopuszczalności przerywania ciąży w prawie polskim Abstrakt   PDF
Paweł Głuchowski
 
Vol 1 (2012) Kanoniczny status misji sui iuris na przykładzie misji w Uzbekistanie Abstrakt   PDF
Stanisław Kawa
 
Vol 5, No 1 (2016) Kara wydalenia ze stanu duchownego Abstrakt   PDF
Michał Aniszewski
 
Vol 7, No 1 (2018) Kardynał Stefan Wyszyński wobec Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Abstrakt   PDF
Stanisław Kawa
 
Vol 6, No 1 (2017) Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere Abstrakt   PDF
Monika Menke
 
Vol 4, No 1 (2015) Kompetencje administratora diecezji w sytuacji sede vacante dotyczące organów mediacyjnych (kan. 1733 § 2) Abstrakt   PDF
Agnieszka Romanko
 
Vol 4, No 2 (2015) Kompetencje kanclerza kurii diecezjalnej dotyczące archiwum według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku Abstrakt   PDF
Robert Kaszak
 
Vol 3, No 2 (2014) Kompetencje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Abstrakt   PDF
Krzysztof Białowąs
 
Vol 6, No 2 (2017) Kompetencje kreacyjne biskupa diecezjalnego w wykonywaniu władzy sądowniczej Abstrakt   PDF
Dominik Dryja
 
Vol 1 (2012) Kompetencje legislacyjne konferencji biskupów dotyczące munus docendi Abstrakt   PDF
Mariola Lewicka
 
Vol 2, No 2 (2013) Konferencja Doktorantów pt. "Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego", Warszawa, 12 czerwca 2013 Szczegóły   PDF
Agnieszka Romanko
 
Vol 1 (2012) Konferencja Naukowa "Drogi kariery prawniczej Absolwentów Wydziału Prawa KUL", Lublin, 10 listopada 2012 Szczegóły   PDF
Kinga Przepiórka
 
Vol 5, No 1 (2016) Konkordat między Stolicą Apostolską i Republiką Słowacką Abstrakt   PDF
Tomasz Poterała
 
Vol 6, No 1 (2017) Kościelna osoba prawna jako licencjobiorca autorskich praw majątkowych Abstrakt   PDF
Michał Skwierczyński
 
Vol 1 (2012) Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł, red. Mirosław Sitarz, Michał Grochowina, Mariola Lewicka, Agnieszka Romanko, Piotr Wierzbicki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, ss. 863 Szczegóły   PDF
Urszula Wasilewicz
 
Vol 5, No 2 (2016) Kościół Matki Bożej Gromnicznej – świątynia zaanektowana? Abstrakt   PDF
Stanisław Kawa
 
Vol 7, No 1 (2018) Kościół św. Stanisława w Lublinie jako miejsce obrad sejmikowych Abstrakt   PDF
Waldemar Bednaruk
 
26 - 50 z 221 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>