Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

M

Marčin, Jozef, Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok (Słowacja)
Margiewicz, Sebastian, doktorant, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: ul. Kościuszki 9, 19-300 Ełk (Polska)
Margiewicz, Sebastian, doktorant Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Márquez, Alexander José
Marszałek, Mariusz, doktorant, Katedra Ustroju Kościoła i Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: Vilniaus arkivyskupijos kurija, Sventaragio 4, Lt-01122 Vilnius, Lit (Polska)
Marszałek, Mariusz, doktorant, Katedra Ustroju Kościoła i Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)
Maziarczuk, Sylwia, doktorantka, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Menke, Monika, adiunkt, Katedra církevního práva, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc (Czechy)
Menke, Monika, Katedra Historii Kościoła i Prawa Kanonicznego, Cyrylometodiański Wydział Teologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu; adres do korespondencji: Univerzitní 244/22, 771 11 Ołomuniec (Czechy)
Menke, Monika, adiunkt Katedry Prawa Kanonicznego, Cyrylometodiański Wydział Teologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Univerzitní 22, 771 11 Ołomuniec (Czechy)
Menke, Monika, adiunkt, Katedra církevního práva, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc (Czechy)
Menke, Monika, adiunkt Katedry Prawa Kanonicznego, Cyrylometodiański Wydział Teologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu; adres do korespondencji: Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc (Czechy)
Milej, Ewelina, doktorant, Katedra Teorii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Korzona 115/63, 03-571 Warszawa (Polska)
Mucha, Marta, doktorant, Katedra Prawa o Posłudze Uświęcania, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)

1 - 14 z 14 elementów