Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

F

Fabiańczyk, Adam, notariusz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach; adres do korespondencji: ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice (Polska)
Feczko, Piotr, asystent, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Nauk o Administracji, Instytut Prawa Publicznego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińs (Polska)
Fiejdasz-Buczek, Lidia, adiunkt, Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Freliszka, Agnieszka, doktorant, Katedra Kanonicznego Prawa Administracyjnego i Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Perkuna 74/11, 04-124 Warszawa (Polska)

1 - 4 z 4 elementów